Bergen Reiselivslag

Bergen Reiselivslag

Spydspiss i markedsføring av Bergen

Bergen Reiselivslag

Visjon: Vi skal skape reiselyst!

Visjonen baserer seg på vårt ønske om å skape begeistring og samhandling, både internt og eksternt. Vi skal gi eksterne kunder en grunn til å reise til Bergen (drivere) og det skal være særdeles positivt å være i kontakt med Bergen Reiselivslag som organisasjon og hver enkelt medarbeider.

Kontakt oss

Email: mail@visitbergen.com
Tel.: 55 55 20 00 
Bergen Reiselivslag
Postboks 977 Sentrum, 5808 Bergen

Informasjon

Om oss

Arrangementer

UK

NO