Arbeidspraksis som et bidrag til en bærekraftig fremtid