Slik arbeider reiselivsbedriftene i Bergen med bærekraft

Slik arbeider reiselivsbedriftene i Bergen med bærekraft

Hvilke tiltak har reiselivsbedrifter i Bergen gjort?

Slik arbeider reiselivsbedriftene i Bergen med å redusere sine klima- og miljøavtrykk