Bærekraft Bergen

En god by å bo i, er en god by å besøke

Et reiseliv på lag med innbyggerne er viktig for en positiv utvikling

En god by å bo i, er en god by å besøke