Gang-og-sykkeltunnel-Bergen

Bergen er blitt enda mer sykkelvennlig

Ny gang- og sykkeltunnel til Fyllingsdalen

Verdens lengste tilrettelagte gang- og sykkeltunnel åpnet i Bergen