Hjelp oss å ta vare på Bergen

Hjelp oss å ta vare på Bergen

En god by å bo i er en god by å besøke

Hjelp oss å ta vare på Bergen